فهرست منابع کنکور سراسری سال 1396

فهرست منابع سوالات کنکور 96 اعلام شده توسط سازمان سنجش به شرح زیر میباشد:

الف ـ دروس عمومی

نام درسنام کتاب در سالی / واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسیادبیات فارسی (2)1/220دوم93کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3)1/249سوم94کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی1/283پیش‌دانشگاهی95کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)2/249سوم94مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)4/249سوم94مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)3/249سوم94کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی(
2- عربیعربی 2 (غیر از علوم انسانی)1/224دوم93کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 2 ( علوم انسانی)2/224دوم93مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)1/254سوم94کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 3 (علوم انسانی)2/254سوم94مخصوص علوم انسانی
3- فرهنگ و معارف اسلامیقرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)222دوم93کلیه رشته ­ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)251سوم94کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)1/285پیش­ دانشگاهی95کلیه رشته­ ها
4- زبان انگلیسیانگلیسی 31/252سوم94کلیه رشته ­ها
انگلیسی 1 و 21/284پیش‌دانشگاهی95کلیه رشته ­ها

 

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
1- ریاضیاتهندسه 12/233دوم93
آمار و مدلسازی3/234دوم93
هندسه 24/258سوم94
ریاضیات 22/234دوم93
حسابان1/258سوم94
جبر و احتمال2/258سوم94
هندسه تحلیلی و جبر خطی1/294پیش‌دانشگاهی95
حساب دیفرانسیل و انتگرال1/295پیش‌دانشگاهی95
ریاضیات گسسته1/296پیش‌دانشگاهی95
2- فیزیکفیزیک 1 و آزمایشگاه2/206اول92
فیزیک 2 و آزمایشگاه2/226دوم93
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)4/256سوم94
فیزیک (ویژه ریاضی)2/293پیش‌دانشگاهی95
3- شیمیشیمی 2 و آزمایشگاه1/227دوم93
شیمی 3 و آزمایشگاه1/257سوم94
شیمی1/289پیش‌دانشگاهی95

 

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
1- زمین­شناسیزمین شناسی1/262سوم94
علوم زمین1/291پیش‌دانشگاهی95
2- ریاضیاتهندسه 12/233دوم93
ریاضیات 22/234دوم93
آمار و مدلسازی5/258سوم94
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)3/258سوم94
ریاضیات عمومی 1 و 21/292پیش‌دانشگاهی95
3- زیست شناسیزیست­شناسی و آزمایشگاه 11/231دوم93
زیست­شناسی و آزمایشگاه 21/261سوم94
زیست­شناسی2/290پیش‌دانشگاهی95
4- فیزیکفیزیک 1 و آزمایشگاه2/206اول92
فیزیک 2 و آزمایشگاه2/226دوم93
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)3/256سوم94
فیزیک (علوم تجربی)1/288پیش‌دانشگاهی95
5- شیمیشیمی 2 و آزمایشگاه1/227دوم93
شیمی 3 و آزمایشگاه1/257سوم94
شیمی1/289پیش­ دانشگاهی95

 

د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
1- ریاضیاتریاضیات 11/211اول92
آمار و مدلسازی3/234دوم93
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)6/258سوم94
ریاضی پایه2/292پیش‌دانشگاهی95
2- اقتصاداقتصاد1/240دوم93
3- زبان و ادبیات فارسیتاریخ ادبیات ایران و جهان 11/246دوم93
تاریخ ادبیات ایران و جهان 21/276سوم94
آرایه­های ادبی1/280سوم94
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی4/283پیش‌دانشگاهی95
4- زبان عربیعربی 2 (ویژه علوم انسانی)2/224دوم93
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)2/254سوم94
عربی1/316پیش‌دانشگاهی95
5- تاریختاریخ ایران و جهان 14/235دوم93
تاریخ ایران و جهان 23/271سوم94
تاریخ شناسی1/302پیش‌دانشگاهی95
6- جغرافیاجغرافیای 12/225دوم93
جغرافیای 24/271سوم94
جغرافیا2/297پیش‌دانشگاهی95
7- علوم اجتماعیجامعه­شناسی 11/243دوم93
جامعه شناسی 21/281سوم94
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)1/300پیش‌دانشگاهی95
8- فلسفهفلسفه1/277سوم94
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)1/317پیش‌دانشگاهی95
9- منطقمنطق277سوم94
10- روان­شناسیروان­شناسی1/268سوم94

 

منبع : پیک سازمان سنجش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *