مشاهده ی فاکتور

مشاهده ی فاکتور
مشاهده ی فاکتور

مشاهده ی فاکتور

دقت داشته باشید که برای مشاهده ی فاکتور خودتون باید شماره سفارش رو اینجا بدون -pk (فقط اعداد ) وارد کنید. 

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.