فاطمی

بانک کتاب پایتخت | مرجع اصلی فروش کتاب های آموزشی و کمک آموزشی و المپیادی از موسسه انتشارات فاطمی ، کتاب های کمک آموزشی نشر فاطمی ، برای خرید کلیک کنید.
انتشارات فاطمی در سال ۱۳۶۱ با هدف تولید منابع علمی و آموزشی معتبر و به منظور پرورش استعدادهای نسل جوان و نیز ترویج علم تاسیس شد و تاکنون بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب و نشریۀ علمی منتشر کرده است. از ویژگی‌های بارز کتاب‌های این مؤسسه دقت علمی، نوآوری و رویکرد حرفه‌ای است که بارها از سوی سازمان‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است. انتشارات فاطمی دارای پروانة نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و عضو انجمن ناشران کتاب دانشگاهی است.

نمایش یک نتیجهنمایش یک نتیجه

ناشران آموزشی