آس

مجموعه کتاب های آس : بانک کتاب پایتخت | مرجع اصلی فروش کتاب های آموزشی و کمک آموزشی انتشارات بین المللی گاج ، مجموعه کتاب های آموزش ساده با نام آس از نشر گاج ، برای خرید کلیک کنید. مجموعه کتاب های آس را میتوانید هم مخفف آموزش ساده بدانید و هم مخفف آموزش سریع در برخی از کتاب های آس مانند همین کتاب سعی ما در بیان مطالب به صورت آموزش ساده بوده است و در برخی دیگر از کتاب های آس سعی ما در جمع بندی و آموزش سریع مطالب می باشد. این کتاب ها در حال حاضر برای تاریخ ادبیات موضوعی و منظومه زیست شناسی کنکور چاپ شده و در قسمت اول این کتاب آموزش استفاه از این کتاب ها آورده شده است.

نمایش 22 نتیحهنمایش 22 نتیحه

ناشران آموزشی