گروه آموزشی مولر

بانک کتاب پایتخت | مرجع فروش کتاب های کمک آموزشی انتشارات مولر ، مجموعه کتاب های مولر از گروه آموزشی استاد محمد مشمولی ، برای خرید کلیک کنید.

از ویژگی های این کتاب ها برای درس شیمی میتوان به تستهای ترکیبی و نهایتاً تستهای تکنیکی اشاره کرد. جهت پاسخگویی به تستهای این فصل، تکنیک تسلط بر موضوعات هر فصل در این کتاب ها یکجا آورده شده است و جالب این است که برای نامگذاری کلیه ترکیبات آلی فقط یک راهکار ارائه شده است که برای نامگذاری تمامی ترکیبات صدق می کند. مجموعه کتاب های انتشارات مولر می تواند کمک شایانی به درک هرچه بیشتر کتاب های درسی شما کند.

نمایش 3 نتیحهنمایش 3 نتیحه

ناشران آموزشی