شب امتحان

بانک کتاب پایتخت | مرجع اصلی فروش کتاب های انتشارات خیلی سبز ، مجموعه کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز ، برای خرید کلیک کنید .

کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:

۱- آزمونهای نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

الف) آزمونهای طبقهبندیشده            ب) آزمون طبقهبندینشده

۲- آزمونهای نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:

الف) آزمونهای طبقهبندیشده           ب) آزمونهای طبقهبندینشده

۳- پاسخنامهء تشریحی آزمونها

۴- درسنامهء کامل شب امتحانی

نمایش 1–20 محصول از 89 محصول

فروشگاه اینترنتی بانک کتاب پایتخت، مرکز خرید انواع کتاب های کمک درسی، درسی، دی وی دی های آموزشی.

Copyright © 2019 paytakhteketab.com