شب امتحان

بانک کتاب پایتخت | مرجع اصلی فروش کتاب های انتشارات خیلی سبز ، مجموعه کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز ، برای خرید کلیک کنید .

کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:

۱- آزمونهای نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

الف) آزمونهای طبقهبندیشده            ب) آزمون طبقهبندینشده

۲- آزمونهای نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:

الف) آزمونهای طبقهبندیشده           ب) آزمونهای طبقهبندینشده

۳- پاسخنامهء تشریحی آزمونها

۴- درسنامهء کامل شب امتحانی

ذر حال نمایش 1–24 از 65 نتیجهذر حال نمایش 1–24 از 65 نتیجه

ناشران آموزشی

در صورتی که کتاب مورد نظر خود را در سایت ما پیدا نکردید اصلا نگران نباشید و سریعا با دفتر ما تماس بگیرید. 66483838-021 رد کردن