الفبای کنکور هنر کارنامه کتاب

مرتب سازی بر اساس :
جدیدترین پرفروش ترین محبوب ترین

در حال نمایش 7 نتیجه

جستجو در نتایج
فقط کالاهای موجود
الفبای کنکور هنر کارنامه کتاب

الفبای کنکور هنر کارنامه کتاب

در‭ ‬مجموعه‭ ‬كتاب های الفبای کنکور هنر که شامل سوالات 16 سال کنکور هنر‬‭ ‬است‭ ‬سعی ‬شده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬طرح‭ ‬سوال‌های‭ ‬آزمون‭ ‬سراسری‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬تقدم‭ ‬و‭ ‬تأخر‭ ‬زمانی،‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬موضوعی‭ ‬را‭ ‬مبنای‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬دهيم. ‬بدين‌ترتيب‭ ‬كه‭ ‬ابتدا‭ ‬مباحث‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬درس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موضوعات‭ ‬مجزا‭ ‬تعريف‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عنوان‭ ‬مربوطه‭ ‬فصل‌بندی‭ ‬كرده‌ايم.

از‭ ‬مزايای‭‬ اين‭ ‬شيوه‌‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كمک‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مطالعه‌‭ ‬هر‭ ‬مبحث‭ ‬تمامی‭ ‬پرسش های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فصل‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬مطالعه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زير و بم‭ ‬نحوه‌‭ ‬طرح‭ ‬پرسش ها‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬موضوع‭ ‬مطلع‭ ‬شويم‭.‬ اما‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬مزیتی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬حاصل‭ ‬شده،‭ ‬مشخص‭ ‬شدن‭ ‬مباحثی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬طراحان‭ ‬كنكور‭ ‬از‭ ‬اولويت‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬بيشتری‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند.

‬نتايج‭ ‬اين‭ ‬نحوه‌‭ ‬تقسيم بندی‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬هر‭ ‬كتاب‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬جدول هايی‭ ‬آورده‭ ‬شده‌‭ ‬است. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مجموعه‭ ‬كتاب های‬ الفبای كنكور‭ ‬هنر‬ میكوشد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬طبقه بندی‭ ‬موضوعی،‭ ‬فصل بندی‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬مقايسه‌‭ ‬جدول‌ها‭ ‬به‭ ‬تحليلی‭ ‬دقيق تر‭ ‬از‭ ‬پراكندگی‭ ‬سوال‌های‭ ‬آزمون‭ ‬سراسری‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬دروس‭ ‬مختلف‭ ‬دست‭ ‬پيدا‭ ‬كند. ‬امری‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬كمک‭ ‬آن‭ ‬برنامه‌ريزی‭ ‬موثری‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬يک‭ ‬مطالعه‌ی‌‭ ‬هدفمند‭ ‬در‭ ‬يک‭ ‬دوره ی‭ ‬زمانی‭ ‬نسبتا‭ ‬طولانی‭ ‬گام‭ ‬برداشت‭.‬