منابع کنکور 1402 سازمان سنجش + لیست منابع درسی 1402

اخبار کنکور
25 مهر 1401
پایتخت کتاب
زمان مطالعه : 7 دقیقه
منابع کنکور 1402 سازمان سنجش + لیست منابع درسی 1402

منابعی اعلام شده توسط سایت سازمان سنجش که همان کتاب های درسی هستند که در سه دوره متوسطه دوم مطالعه می کنید. شما دانش آموزان عزیز میتوانید این منابع رو از برگه ی خرید کتاب درسی در سایت پایتخت کتاب خریداری نمایید.

منابع کنکور 1402

در این مطلب در سایت بانک کتاب پایتخت قصد داریم تا برای داوطلبان کنکور سال 1402 در هر سه رشته فهرست کتاب های منابع کنکور را آماده کنیم. تعیین منابع درسی کنکور که سوالات کنکور از آن ها سر جلسه برای شما طرح میشود یک اصل اساسی برای افرادی است که از این طریق مسیر موفقیت را در پیش گرفته اند.

همان طور که میدونید امسال فقط یه مدل سوال طرح خواهد شد و دفترچه ی جداگانه ای برای دانش آموزان کنکور نظام قدیم نخواهیم داشت.

دروس عمومی کنکور 1402 نظام جدید

دروس عمومی از کنکور 1402 حذف شده است.

منابع دروس اختصاصی گروه آزمایشی تجربی به تفکیک دروس – منابع درسی و کمک درسی

زمین شناسی : یازدهم

نام درسسال چاپ
زمین شناسی یازدهم1400
منابع کنکور

ریاضیات : ریاضی 1 دهم, ریاضی 2 یازدهم و ریاضی 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
ریاض دهم1399
ریاض یازدهم1400
ریاضی دوازدهم1401
منابع کنکور

زیست شناسی : زیست شناسی 1 دهم, زیست شناسی 2 یازدهم و زیست شناسی 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
زیست شناسی دهم1399
زیست شناسی یازدهم1400
زیست شناسی دوازدهم1401
منابع کنکور

فیزیک: کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم, فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم

نام درسسال چاپ
فیزیک دهم1399
فیزیک یازدهم1400
فیزیک دوازدهم1401
منابع کنکور

شیمی: شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم, شیمی 2 یازدهم و شیمی 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
شیمی دهم1399
شیمی یازدهم1400
شیمی دوازدهم1401
منابع کنکور

منبع اصلی برای دروس کنکور رشته ریاضی فیزیک 1402 کتاب درسی است اما با محتوایی شدن کنکور سراسری، داوطلبانی که هدف رسیدن به درصد بالا را دارند، به منابعی به جز کتاب درسی و فیلم های آموزشی برای یادگیری مفاهیم مباحث و روش های تست زنی نیاز دارند.

منابع دروس اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک دروس – منابع درسی و کمک درسی

فیزیک: کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم, فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم

نام درسسال چاپ
فیزیک دهم1399
فیزیک یازدهم1400
فیزیک دوازدهم1401
منابع کنکور

شیمی: شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم, شیمی 2 یازدهم و شیمی 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
شیمی دهم1399
شیمی یازدهم1400
شیمی دوازدهم1401
منابع کنکور

ریاضیات : ریاضی 1 دهم, هندسه 1 دهم, هندسه 2 یازدهم, هندسه 3 دوازدهم, آمار و احتمال یازدهم, حسابان 1 یازدهم, حسابان 2 دوازدهم, ریاضیات گسسته دوازدهم

نام درسسال چاپ
ریاض دهم1399
هندسه دهم1399
هندسه یازدهم1400
هندسه دوازدهم1401
آمار و احتمال یازدهم1400
حسابان یازدهم1400
حسابان دوازدهم1401
ریاضی گسسته دوازدهم1401
منابع کنکور

بسیاری از دانش آموزان رشته علوم انسانی برای برنامه مطالعاتی خود دچار سردرگمی شده و یا برنامه ریزی مناسبی را تنظیم نمی کنند، به همین دلیل نمی توانند به مطالعه صحیح مباحث بپردازند و در نهایت نتیجه دلخواه خود را در آزمون های آزمایشی خود نیز دریافت نمی کنند.

بهترین دفتر برنامه ریزی کنکور

حتما بخوانید: بهترین دفتر برنامه ریزی کنکور

منابع دروس اختصاصی گروه آزمایشی انسانی به تفکیک دروس – منابع درسی و کمک درسی

ریاضیات: ریاضی و آمار 1 برای پایه دهم، ریاضی و آمار 2 برای پایه یازدهم، ریاضی و آمار 3 برای پایه دوازدهم

نام درسسال چاپ
ریاضی و آمار دهم1399
ریاضی و آمار یازدهم1400
ریاضی و آمار دوازدهم1401
منابع کنکور

اقتصاد : دهم

نام درسسال چاپ
اقتصاد دهم1399
منابع کنکور

ادبیات فارسی: علوم و فنون ادبی 1 دهم, علوم و فنون ادبی 2 یازدهم و علوم و فنون ادبی 3 دوزادهم

نام درسسال چاپ
علوم و فنون ادبی دهم1399
علوم و فنون ادبی یازدهم1400
علوم و فنون ادبی دوازدهم1401
منابع کنکور

عربی اختصاصی : عربی 1 دهم, عربی 2 یازدهم و عربی 3 دوازدهم

نام درس
عربی انسانی دهم1399
عربی انسانی یازدهم1400
عربی انسانی دوازدهم1401
منابع کنکور

تاریخ : تاریخ 1 دهم, تاریخ 2 یازدهم و تاریخ 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
تاریخ دهم1399
تاریخ یازدهم1400
تاریخ دوازدهم1401
منابع کنکور

جغرافیا : جغرافیای ایران دهم, جغرافیا 2 یازدهم و جغرافیا 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
جغرافیا دهم1399
جغرافیا یازدهم1400
جغرافیا دوازدهم1401
منابع کنکور

علوم اجتماعی : جامعه شناسی 1 دهم, جامعه شناسی 2 یازدهم و جامعه شناسی 3 دوازدهم

نام درسسال چاپ
جامعه شناسی دهم1399
جامعه شناسی یازدهم1400
جامعه شناسی دوازدهم1401
منابع کنکور

فلسفه: فلسفه 1 یازدهم و فلسفه 2 دوازدهم

نام درسسال چاپ
فلسفه یازدهم1400
فلسفه دوازدهم1401
منابع کنکور

منطق : منطق دهم

نام درسسال چاپ
منطق دهم1399
منابع کنکور

روان شناسی : روان شناسی یازدهم

نام درسسال چاپ
روان شناسی یازدهم1400
منابع کنکور

منابع دروس اختصاصی گروه آزمایشی هنر به تفکیک دروس – منابع درسی و کمک درسی

درک عمومی هنر :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدهم
عکاسی 1سینما، نقاشی، گرافیکدهم
عکاسی 2گرافیکیازدهم
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگیدهم
آشنایی با صنایع دستی ایرانصنایع دستیدهم
پایه و اصول صفحه آراییگرافیکدوازدهم
منابع کنکور

ترسیم فنی :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
ترسیم فنی و نقشه کشینقشه کشی معماریدهم
نقشه بردارینقشه کشی معماریدوازدهم
کاربرد رایانه در نقشه کشی معمارینقشه کشی معماریدوازدهم
منابع کنکور

خلاقیت تصویری و تجسمی :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
طراحی 1سینما، نمایش، نقاشی، گرافیک، نقشه کشی معماریدهم
طراحی 2نقاشی و گرافیکیازدهم
حجم سازینقاشی و گرافیکدوازدهم
خط در گرافیکنقاشی و گرافیکدوازدهم
مبانی تصویر سازینقاشی و گرافیکدوازدهم
کارگاه نقاشینقاشی و گرافیکیازدهم
مبانی هنر های تجسمیسینمادهم
طراحی اندام و لباسطراحی و دوختیازدهم
حجم شناسی و ماکت شناسینقشه کشی معماریدوازدهم
منابع کنکور

خلاقیت نمایشی :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
اصول و مبانی طراحی صحنهنمایشیازدهم
اصول و مبانی ماسک و گریمنمایشدوازدهم
منابع کنکور

خلاقیت موسیقی :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
سازشناسی ایرانیموسیقی جهانیدهم
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱ ( سازه های زهی ارشه ای )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱ ( سازه های بادی و ضربی )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانییازدهم
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانیموسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم
منابع کنکور

خواص مواد :

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی
شناخت مواد و مصالحنقشه کشی معماریدهم
منابع کنکور

منابع دروس اختصاصی گروه آزمایشی زبان به تفکیک دروس – منابع درسی و کمک درسی

مبحثمنابع پیشنهادی
گرامرGrammar in use intermediate
گرامرکتاب گرامر تخصصی انتشارات مبتکران تالیف دکتر شهاب اناری
واژگانEssential words for Toefl
واژگانVocabulary Builder جلد 1 و 2
واژگان504 (Mary Bromberg )
واژگانNew bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
واژگانEssential idioms in English ( Robert J. Dixon )
واژگانEnglish Idioms In Use (Felicity O’Dell)
واژگانOxford advanced learner’s dictionary
درک مطلبLongman Preparation Course for the TOEFL Test
درک مطلبSteps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press )
درک مطلبکتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج
منابع کلیکتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران – شهاب اناری
منابع کلیکتاب زبان تخصصی انتشارات خیلی سبز – رضا کیاسالار
منابع کنکور

در حال حاضر نحوه برگزاری 1402 با ابهامات زیادی روبرو است، تا زمان انتشار اخبار دقیق تر توسط سازمان سنجش ، منابعی که در بالا مشاهده نمودید ، با فرض برگزاری کنکور 1402 همانند سال های قبل و با فرض وجود دروس عمومی بوده است. اگر تغییری در روال برگزاری ایجاد شود حتما در این صفحه ذکر می کنیم و مطالب کاملا اصلاح میشود.

امیدواریم از مطالبی که برای شما تهیه کردیم استفاده کافی را برده باشید.

منبع : سازمان سنجش آموزش کشور

برای مشاهده کتاب های مخصوص کنکور 1402 کلیک کنید.

درباره نویسنده

پایتخت کتاب

نویسنده : پایتخت کتاب

تیم نویسندگان پایتخت کتاب متشکل از دانشجویان برتر از سراسر دانشگاه های ایران

نظرات کاربران ثبت دیدگاه

نظر خود را ثبت کنید

نظرات ثبت شده

 1. turkcee izlee گفت:

  وقتی مردم دور هم جمع می شوند و افکارشان را به اشتراک می گذارند دوست دارم.

 2. bahddis گفت:

  regards for the post

 3. cassino گفت:

  Keep up the great writing

 4. duublaj گفت:

  nice data

 5. film baz گفت:

  Hello paytakht

 6. عبدرسول حیاتی پیردوستی گفت:

  سلام من خیلی سریع احتیاج مبرم دارم خواهشمندم خیلی سریع برایم پست کنید

آخرین مقالات پایتخت کتاب